Bijvoorbeeld Kluwer

Advocatenakte

Advocatencontract

Collectief ontslag

Dading in burgerlijke en handelszaken

Deskundigenonderzoek – Gerechtelijk

Deskundigenonderzoek – Minnelijk

Handelsagentuur – Belgisch recht

Handelsagentuur – Internationaal (ICC)

Handelsfonds

Ingebrekestelling

Kwijting

Lastgeving

Minnelijke schikking in strafzaken

Overdracht handelsfonds

Schriftelijke getuigenverklaring

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen

Strafrechtelijk onderzoek – Vrijmaking beslag en verbeurdverklaring in strafrecht

Verjaringsstuitende ingebrekestelling

Voorlopige bewindvoerder vennootschappen

WCO – Handelsonderzoek – Wet van 31 januari 2009

WCO – vrijwillige overdracht onder gerechtelijk gezag door wijziging van het doel van de procedure gerechtelijke reorganisatie (art. 59 e.v. WCO)

Wettelijke interest