Louizalaan 109 Avenue Louise 
Brussel B-1050 Bruxelles 

 

T. +32 2 548 29 72 
F. +32 2 502 81 90 
E. iustica@iustica.be 

 

BTW: BE 898.134.777

 

iustica.BE

  • Verleent als advocatenkantoor juridische bijstand in alle facetten van het bedrijfsleven, zoals vennootschaps- en verenigingsrecht, handelsrecht, arbeidsrecht, en in het algemeen het internationaal privaatrecht, het burgerlijk recht en het strafrecht.
  • Werktalen zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels en Russisch.
  • Begeleidt haar Belgisch cliënteel met belangen in het buitenland vlot met de hulp van een betrouwbare, plaatselijke raadsman dankzij haar lidmaatschap in verschillende internationale netwerken, waaronder DIRO en LEGALINK.
  • Is omgekeerd actief op het Belgisch grondgebied voor een internationaal en Belgisch cliënteel.
  • Wordt sedert verschillende jaren door buitenlandse rechtsbijstandsverzekeraars aangeraden aan hun verzekerden als advocatenkantoor voor geschillen in België.
  • Is sinds 1998 geëvolueerd naar een volledig gedigitaliseerd kantoor met een kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015, wat zich onder meer vertaalt in een transparante facturatie.
  • Biedt dankzij deze geavanceerde technologische digitalisering een online service die mogelijkheden creëert voor zowel de wederzijdse toegang tot de beeldschermen voor een onmiddellijke en voortdurende opvolging  van consultaties als voor de directe behandeling van juridische teksten, zonder prints of fysieke verplaatsing, en, vooral, voor een efficiënte outsourcing relatie.
  • Behaalde in 2011 en bezit sindsdien het ECO-label Ecodynamische onderneming van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) behaald.

nieuws

17-20/05/2018 – Lies VERSTREKEN und Johan LAMBERS

Lies VERSTREKEN begleitet Johan LAMBERS zur LEGALINK Tagung in Lissabon vom 17. bis zum 20. Mai 2018, um für die LEGALINK Academy in Brüssel im September zu werben

01-31/12/2017 – Johan LAMBERS (OVB)

In de laatste aflevering van AD REM, het tijdschrift van de ORDE VAN VLAAMSE BALIES (OVB) verscheen een artikel van Johan LAMBERS over dematerialisering, of haar afwezigheid in de rechtspraktijk, waarvan de gedematerialiseerde versie beschikbaar is op www.advocaat.be/adrem met verwijzing naar https://issuu.com/adremmagazine/docs/adrem04_2017, p. 18 e.v.   Dans la dernière édition de la revue de l’ORDE VAN VLAAMSE BALIES (OVB) est publié un article de Johan LAMBERS sur la dématerialisation ou son absence dans la pratique juridique, dont la version dématérialisée est disponible sous www.advocaat.be/adrem qui renvoie à https://issuu.com/adremmagazine/docs/adrem04_2017, p. 18 et s.

15/01/2018 – Johan LAMBERS (LEGALINK)

In an attempt to demystify the BITCOIN saga, IUSTICA.BE’s network www.legalink.ch published a summary of the legal framework in 42 jurisdictions on https://www.legalink.ch/knowledge/publications/ico-and-token-sales-regulatory-framework-in-various-jurisdictions/902/, including the Belgian part written by Johan LAMBERS.

16-17/11/2017 – Lies VERSTREKEN, Johan LAMBERS und Oliver WEINAND (DIRO)

16-17/11/2017 – Lies VERSTREKEN, Johan LAMBERS und Oliver WEINAND (DIRO) Vom 16. bis zum 17. November nahmen Lies VERSTREKEN, Johan LMABERS und Oliver WEINAND an den Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der DIRO auf der Tagung in Hamburg teil.

01-05/11/2017 – Brice BERNAERTS

Brice BERNAERTS nam deel aan de ILGA 2017 conferentie te Warschau in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Belgische trans en interseks middenveld.