Res et Jura Immobilia (Larcier)

Lid Eindredactie en Auteur in RES ET JURA IMMOBILIA (een tweetalig Frans/Nederlands Driemaandelijks tijdschrift over onroerend goed, namelijk: Architecten, Huur, Handelshuur, Landpacht, Woninghuur, Zaken, Gebouwen, Milieu, Aanneming, Expertises, Onteigeningen, Landmeters, Fiscaliteit, Gemene muur en gracht, Vastgoed, Eigendom, Nabuurschap, Erfdienstbaarheid, Stedebouw, Wegenis, Overheidsopdrachten, Woonbeleid.